A Magyar Telekom tájékoztatása alapján értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017.09.19-én ( kedden) 08:00-20:00 között telefonvonal üzemfenntartási munkálatokat végeznek, ezért ezen a napon akadályozott a szolgáltatás. Várható üzemidő kiesés 4 óra.

Szíves megértésüket köszönjük.

________________________


Budajenő Község Önkormányzata tisztelettel hívja és várja kedves vendégeit a szeptember 16-án megrendezésre kerülő szüret és borünnepére.

Kiállításmegnyitó szeptember 15-én a Magtárban.

Szüreti program-plakát.

Szeptember 16-i részletes program.

Útlezárás-forgalomelterelés rajz.

Az útlezárás részletes ismertetője.

 

________________________


A Magyar Kéményseprő Vállalat tájékoztatása szerint, szeptember hónapban végzik a vállalkozások ellenőrzését településünkön 8-16 óra közötti időtartamban. Az igazolvánnyal rendelkező szakember: Batta János 70/328-2742, világoskék Opel Corsa autójának rendszáma IOX-843.

________________________


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Budajenő településen önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt hajt végre 2017. szeptember 1. és 2018. április 30. közötti időszakban. A felvétel megnevezése: az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérési Programja (PIAAC). A kikérdezés a 16 és 65 év közötti felnőtt lakosság munkavégzés és hétköznapi tevékenységek során használt készségeit és kompetenciáit, valamint ezek oktatásban és foglalkoztatásban való hasznosulását egyaránt vizsgálja.

________________________


Budakörnyéki Közterület-felügyelet

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budakörnyéki Közterület-felügyelet Közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, Páty,
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Budakörnyéki Közterület-felügyelet illetékességi területén (Páty) a közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek ellenőrzése, köztisztasági szabályok betartásának ellenőrzése, behajtási engedélyek ellenőrzése.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium,
• B kategóriás jogosítvány,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• szakképesítés megszerzésére irányuló hajlandóság
• Egészségi, fizikai, pszichológiai alkalmasság


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• közszolgálati középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés, közterület-felügyelői vizsga,
• Közterület-felügyeletnél szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. szerint
• végzettséget, képesítést igazoló iratok másolata
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik
• motivációs levél
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy igénylőlap, vagy nyilatkozat


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uzsoki Gábor intézményvezető nyújt, a 06-23/535-710/0/107 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Magyar-Boros Andrea részére a Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges. E-mail címen keresztül


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 9.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Budakeszi Város honlapja - 2017. augusztus 15.
• Budakeszi Hírmondó online - 2017. augusztus 15.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató kinevezéskor hat hónap próbaidőt köt ki.

 

________________________


ENERGIAHATÉKONYSÁGI ÉS NAPELEMES FEJLESZTÉS A BUDAJENŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETÉN IS

Több, mint 63 millió Ft-os támogatást nyert a KEHOP-5.2.9 „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” elnevezésű pályázaton az Önkormányzatunk tulajdonában álló iskolaépület felújítására. A támogatás hazai és Európai Uniós támogatási forrásból került kifizetésre.

________________________


Harkai Gábor plébános a Nemzeti Gyásznap alkalmából közös imára szólítja a híveket az elhunytakért és hozzátartozóikért január 23-án, hétfőn, 18:00 órakor a budajenői parókiára.

________________________


A Miniszterelnökség a Területi Közigazgatási Ösztöndíjról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló Korm. rendelet alapján pályázatot írt ki a 2017. évi Területi Közigazgatási Ösztöndíjra a területi közigazgatási életpálya iránt elhivatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok részére. A pályázati felhívás ide kattintva tekinthető meg.

________________________


A zöldhulladék gyűjtést az idei évben a Depónia Kft. új rendszer szerint végzi, a Koordináló szervezet (NHKV Zrt.) által készített Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek (OHKT) megfelelően. A zöldhulladék gyűjtése 10 alkalommal történik, ebből 2 alkalom a fenyőgyűjtés. A többi 8 zöldhulladék szállítás igénybevételéhez minden ingatlanhasználó részére 8db matricát küld a szolgáltató, melyet a gyűjtési napokon lehet kihelyezni áprilistól-novemberig. A gyűjtési napokról március 15-ig küldenek tájékoztatást. További részletek a mellékelt dokumentumokban:

Fenyőfák elszállítása

Tájékoztató a matricákról

Tájékoztató a szelektív gyűjtésről

 

________________________


Határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidős foglalkoztatásban keres adóügyi ügyintézőt Tök Község Önkormányzata. A munkavégzés helye: Tök, Fő utca 1. Ellátandó feladatok: Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek kivetése, adózók nyilvántartásba vétele, adóbevallások feldolgozása, adókönyvelés, kérelmek döntésre való előkészítése, ellenőrzés, végrehajtás, adók módjára történő behajtások. pályázati kiírás

________________________