A következő tanévtől diákjainknak egyre több lehetősége lesz anyanyelvi környezetben elsajátítani a német nyelvet. Szeptembertől az AIESEC-program keretén belül az iskola lehetőséget kaphat arra, hogy egy külföldi önkéntest vonhasson be az oktatásba. Jelenléte hozzájárulhat ahhoz, hogy a diákok látóköre bővüljön, nyelvtudásuk fejlődjön, színesebbé váljanak a diákok és a tanárok hétköznapjai. Törekvésünk, hogy az élő nyelvi környezet megteremtésével versenyképesebbé tegyük a oktatást, és elősegítsük a kulturális integrációt.

________________________


Nagyon fontos számunkra, hogy odafigyeljünk a külső kapcsolataink ápolására. Legyen az belföldi vagy külföldi. A településünk belső értékeibe befektetett energia a helyi polgárok elégedettségén túl a szűkebb és tágabb környezetünk elismerésében teljesedik ki, Budajenő jó hírnevét növelve. Ezért fontos számunkra, mint kiemelt külső tényező a testvérvárosi kapcsolataink ápolása és erősítése. Budajenő hosszú ideje nagy gondot fordít erre a külkapcsolati területre. Ennek az eredménye Gaildorf és Budajenő egyre elmélyülő kapcsolata.

________________________


A Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége az állategészségügyi intézkedések támogatása, illetve a lótartók fokozott igényének kiszolgálása érdekében országos lóazonosító kampányt hirdet. A lóazonosítás során a lótenyésztési felügyelők megjelölik a lovakat, szamarakat, és elindítják a lóútlevél igénylését, majd ezzel egy időben az állatorvos elvégzi a kötelező vérvizsgálatokhoz szükséges vérvételt (fertőző kevésvérűség, takonykór). Azon lótartók jelentkezését is várjuk, akiknek jelölt, de útlevéllel nem rendelkező lovuk van, mert esetükben is szükséges a helyszíni lóazonosítás, hiszen e nélkül nem kaphatnak útlevelet.

________________________


Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket. hogy, hogy 2015. március 5-én hatályba lépett az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat, mely szerint - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben a belterületi ingatlanok használata során keletkezett növényi hulladék szabadtéri égetése tilos.

________________________


Tájékoztatjuk, hogy a Budajenői Vízművek Kft. 2015. március 15-én befejezte budajenői tevékenységét. A község közműves szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatását 2015. március 16-tól a budajenői ivóvíz-szolgáltatást is nyújtó Északdunántúli Vízmű Zrt. látja el.

RÉSZLETEK LETÖLTÉSE

________________________


 

A szociális biztonságot erősíti, hogy márciustól járási szintre kerül valamennyi jövedelemkompenzáló támogatás, köztük az aktív korúak ellátása, az időskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátások, valamint az egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság.

RÉSZLETEK LETÖLTÉSE

________________________


(AZ INGATLANOK ELKELTEK)

Budajenő Község Önkormányzata a Képviselő-testület 55/2012.(VIII.02.) önkormányzati határozatával elidegenítésre kijelölte a tulajdonában lévő alábbi ingatlanokat

Az ingatlan adatai:

________________________


Budajenő Község Önkormányzata, a Képviselő-testület 6/2012.(II.16.) önkormányzati határozata alapján, meghirdeti eladásra a tulajdonában lévő alábbi ingatlant

Az ingatlan adatai:

________________________