Budajenő község fejlesztése választási ciklusokon átívelően, egységes koncepció mentén zajlik, ami egyértelműen vonzóvá és értékessé teszi a települést. Nem véletlen, hogy ez a következetes, organikus elvek mentén, lépésről-lépésre zajló fejlesztés és tervezés számos országos elismerést kapott. Az emberek szubjektív értékítéletét a közterek, utak, járdák, parkolók folyamatos minőségjavulása mellett elsősorban az épülő új és felújított régi házak építészeti karaktere, minősége befolyásolja, ezért a faluvezetés elkötelezett mind a saját, mind pedig a magánberuházások igényes, ízléses és a budajenői hagyományos karaktert erősítő megvalósulásában. Idén átadott beruházásaink is ezt tükrözik.

A skót-bencés rendháznak épült iskola földszintes, udvari szárnyának étkező-bővítése (tervező: Tusnádi Zsolt) egy beüvegezett öreg veranda építészeti idézetével csatlakozik szerényen a patinás eredeti épülethez. A természetes anyagok és barátságos színek használatával a bővítés nem a kortárs építészetre jellemző érzéketlenséggel tolakodik be a műemléki épületegyüttesbe, hanem finoman, játékosan illeszkedik és rövid időn belül szerves részévé vált a kompozíciónak. Ezt az építészeti viselkedést tartjuk helyesnek, ha meg akarunk őrizni, de ugyanakkor korszerűsítenünk kell egy régi épületet.
A Hagyományőrzők Házának felújításakor is ez az idea lebegett a szemem előtt. Helyreállítottuk a Fő utcai homlokzat helyes arányait a szélső ablak befalazásával és letisztítottuk a felületet az évtizedek óta ráhordott festékektől. A homlokzat harmonikus színezést kapott. A belső funkcionális átszervezés mellett igyekeztünk egy barátságos és falunkhoz illő eleganciával megformálni ezt a középületünket. Ennek szellemében kapott új formát az udvari tornác és épült újjá a hátsó szín. Az építészet csak az élet és az életet megszentelő rítusok díszleteit tudja megteremteni, az épületeket már az itt lakóknak kell megtölteni valódi élettel. Reméljük, hogy a Hagyományőrzők Házába tervezett programok mindenki örömét fogják szolgálni!
További beruházásaink is az előkészítés előrehaladott stádiumában állnak. Az új hatcsoportos óvoda újraengedélyezése megtörtént (tervező: Kuli László), a beruházás megvalósítása érdekében minden követ megmozgatunk. Ha megvalósul, abból az iskola és a falu egyaránt profitálhat, hiszen a megüresedő régi óvodaépületből a falu ellátását javító, élelmiszerboltot is magába foglaló szolgáltatóház jöhet létre. Az ide átköltöző posta helyén pedig az iskola tud szaktantermeket létrehozni, így nem lesznek zavaró keresztfunkciók az ingatlanhasználatban. A Magtár terveit Csóka Balázs főépítész irányítása mellett dolgozták át (tervező: Tamás Gábor) az építési engedély jogerős. Erre a felújításra már nyert támogatást az Emberi erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért felelős Államtitkárságától a budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat és folyamatosan pályázunk más forrásokra is. A korszerűsítést szakaszosan önerőből is elkezdjük. Reményeink szerint jövőre már használható lesz a vizesblokkal kiegészített földszinti kiállító-, és rendezvényterem. Később az első emeleten alakítunk ki ifjúsági-, és zarándokszállást, szezonális jelleggel, ami a falu idegenforgalmát és a testvértelepülési kapcsolatokat is javítani fogja. Mindkét tervezett beruházás az organikus településfejlesztés és a hagyományőrző építészeti felfogás alapelvei szerint lett kidolgozva.
Budai István polgármester úrral és Csóka Balázs főépítésszel minden olyan magánberuházást támogatunk, ami a falukarakter megőrzéséhez, vagy színesítéséhez megfelelő építészeti nívón tud hozzátenni. Ugyanakkor felhívom az építtetők figyelmét, hogy építész példaképem, Jože Plečnik intelmét vegyék figyelembe, miszerint a tervezett épületnek nem a kortársaival kell párbeszédbe kerülnie, hanem a „hely szellemével” a genius loci-val, vagyis a szomszéd házakkal, a falu hagyományaival, lakóival. Csak ez a szemlélet vezethet eredményes értékmegőrzéshez, az individualista, trendeket követő építések, hátborzongató házszínezések csak ideig-óráig hoznak kétes értékű népszerűséget és gyorsan avuló épületeket hagynak maguk után. Ne tegyük tönkre pont azt az épített környezetet, ami miatt Budajenőt megszerettük! Ez mindannyiunk közös felelőssége.
Kuli László építész, alpolgármester