egyhazi nemzetisegi altalanos

"Kárpát-medencei Nemzetiségek Zarándok és Kegyhelyeinek állandó kiállítása” működtetésének és üzemeltetésének támogatása

Budajenő Község Önkormányzata 4.000.000,-Ft, azaz négymillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a „Budajenői magtárban elkészült "Kárpát-medencei Nemzetiségek Zarándok és Kegyhelyeinek állandó kiállítása” működtetésének és üzemeltetésének támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez benyújtott NEMZ-N-19-0131 jelű pályázata alapján.

A támogatást Budajenő Község Önkormányzata 2019. június 01. – 2019. december 31. közötti időszakban a fentiekben meghatározott tevékenység megvalósítására használhatja fel, az előzetesen jóváhagyott költségtervnek megfelelően.
Az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért és a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörével összefüggésben végzett egyes feladatokat a Miniszterelnökséggel kötött kezelő szervi megállapodás alapján, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezetében rendelkezésre álló támogatási célú fejezeti kezelésű előirányzat terhére kezelő szervként a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el, az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság szakmai irányítása mellett.

A támogatáskormányzati funkciószáma: 084020
Támogatási intenzitás: 100%
A támogatás forrásának ÁHT azonosító száma: 243678
Az utalás devizaneme: HUF
A támogatásból 4.000.000,- Ft működési, 0,- Ft felhalmozási célú.A Budajenői Általános Iskola Sportudvarának és vizesblokkjának felújítása

Magyarország Kormánya évről évre kiemelt figyelmet fordít annak támogatására, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek törvényben biztosított egyéni és közösségi jogai, valamint a nemzetiséghez tartozók érdekei kifejezésre juthassanak és fokozatosan erősödjenek.

A nemzetiségek önazonosságának megőrzéséhez, anyanyelvük, történelmi hagyományaik, valamint szellemi és tárgyi emlékeik ápolásához hozzájárulva a Miniszterelnökség Budajenő Község Önkormányzata számára a német nemzetiségi gyermekek számára nyelvük, kultúrájuk, hagyományaik megismerését és megőrzését biztosító Budajenői Általános Iskola sportudvarának és vizesblokkjának felújítására 5 500 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. (A támogatás azonosító száma: NEMZ-E-19-0077)

A fejlesztés során elsősorban a sportudvaron szükséges felújítási munkák készülnek el, valamint új mozgáskultúrát fejlesztő eszközök beépítése és ütéscsillapító burkolatok kialakítása történik, a Budajenői Általános Iskoláért Alapítvánnyal együttműködve.A Sport utcai kőkereszt felújítása és új környezetének kialakítása

Magyarország Kormánya évről évre kiemelt figyelmet fordít annak támogatására, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek törvényben biztosított egyéni és közösségi jogai, valamint a nemzetiséghez tartozók érdekei kifejezésre juthassanak és fokozatosan erősödjenek.

A nemzetiségek önazonosságának megőrzéséhez, anyanyelvük, történelmi hagyományaik, valamint szellemi és tárgyi emlékeik ápolásához hozzájárulva a Miniszterelnökség Budajenő Község Önkormányzata számára a német nemzetiségű lakosság építészeti örökségét képező kőkereszt felújítására és új környezetének kialakítására 900 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. (A támogatás azonosító száma: NEMZ-N-19-0140)

Az egykori faluvégi keresztek közül egy méltatlan környezetben, az egykor Nagykovácsi település felé vezető földút mentén, a Sport utcában, zárt helyen, egy magántelken belül található, leromlott állapotban. A fejlesztés során megtörténik a kereszt felújítása, közterületre történő áthelyezése, és az új környezetet parkosítása térkő burkolattal, pihenőpaddal, növény telepítéssel. A munkák várható költsége meghaladja a támogatás összegét, ezért a megvalósításhoz szükséges további forrást Budajenő Község Önkormányzata biztosítja.Stáció építés

Magyarország Kormánya évről évre kiemelt figyelmet fordít annak támogatására, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek törvényben biztosított egyéni és közösségi jogai, valamint a nemzetiséghez tartozók érdekei kifejezésre juthassanak és fokozatosan erősödjenek.

A nemzetiségek önazonosságának megőrzéséhez, anyanyelvük, történelmi hagyományaik, valamint szellemi és tárgyi emlékeik ápolásához hozzájárulva a Miniszterelnökség Budajenő Község Önkormányzata számára a német nemzetiségi közösség hitélete szempontjából jelentős budajenői kálvária kiegészítésére új stáció megépítésével 2 400 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. (A támogatás azonosító száma: NEMZ-N-19-0141)

Stáció építés előzményei: A műemléki védettségű árpád-kori templom a XVIII. században az új, nagyobb templom megépítésével egyidőben új „kálvária-kápolna” szerepet töltött be a falu életében, megépültek a templomhoz vezető keresztút építményei, kettős stációkkal. Ma a két-két stációkép elhelyezésére szolgáló építmények száma 6 db, amiből az következik, hogy a keresztút 14 állomásából kettőnek az elhelyezésére nincs épített stáció. Felmerült az igény a lakosság részéről ennek pótlására, melyet a Budajenő Római Katolikus Plébánia is támogat, támogató nyilatkozatukat eljuttatták Budajenő Község Önkormányzatához. Helyi civil szervezet, a Kápolna Védalap Alapítvány szintén régóta szorgalmazta egy új stáció felállítását.

 

Lap teteje