A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet titkársági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2073 Tök, Fő utca 1.
Ellátandó feladatok: iktatási, iratkezelői és iktatásvezetői feladatok, titkársági és ügyfélirányítási feladatok, postázási feladatok, a lakcímnyilvántartással kapcsolatos hatósági feladatok segítése, a jegyző hatáskörébe tartozó hirdetmény közzétételi kötelezettségek intézése, a polgármester munkájának segítése.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: titkársági feladatok
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Középiskola/gimnázium,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Felsőfokú képesítés,
 közigazgatási alapvizsga, - szakvizsga
 települési önkormányzatnál hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
 tízujjas gépelés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint elkészített fényképes szakmai önéletrajz
 iskolai végzettségeket, képesítéseket igazoló okiratok másolata
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését bizonyító okirat másolata
 nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik
 nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kosztyi Emma nyújt, a 06-23-341 166 vagy 06-70-443 3254 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2093 Budajenő, Fő utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 573/2019 , valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző.
vagy
 Elektronikus úton dr. Kovács Dénes részére a Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges. E-mail címen keresztül
vagy
 Személyesen: dr. Kovács Dénes, Pest megye, 2093 Budajenő, Fő utca 1-3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Budajenő Község Önkormányzat honlapja
 Tök Község Önkormányzat honlapja
 Remeteszőlős Község Önkormányzat honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított az eltérítés lehetősége és évi bruttó 200 ezer Ft cafetéria. Az illetményalap 2019. évre 47 400,-Ft. A jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

További hirdetmények

Lap teteje