Tisztelt Budajenői Lakosok!

A Depónia Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) 2021. április 14-én zöldhulladék szállítást végzett Budajenőn.

 Az utóbbi időben több esetben előfordult, hogy a Depónia Nonprofit Kft. elszállítás napon egyes helyekről nem szállította el a zöldhulladékot, ezért a fenti időpontban a szolgáltatóval együttműködve megvizsgáltuk az ilyen eseteket, és a következő megállapításokat tettük.

A szállítás az esetek döntő többségében a szolgáltatást igénybevevő lakos hibájából maradt el, mivel a kihelyezés módja nem felelt meg a közszolgáltatási szerződésben foglalt feltételeknek. A következők hibák fordultak elő:

-          ingatlanukon keletkező zöldhulladékot (gallyakat) ugyan összekötözve (70 cm hosszú, 50 cm átmérőjű) helyezték ki, de nem látták el a Szolgáltatótól kapott matricával,

-          a fenti méretnél jóval nagyobb volt a kihelyezett zöldhulladék,

-          nem időben vitték ki a zöldhulladékot a közterületre.

A következő zöldhulladék szállítás 2021. május 12–én esedékes. A meghirdetett időpont után, vagy a közszolgáltatási szerződés szerinti feltételeknek nem megfelelően kihelyezett zöldhulladékot a Depónia Nonprofit Kft. nem szállítja el, ezért kérjük, hogy fokozottan ügyeljenek az alábbi szabályok betartására:

-          az ingatlanukon keletkező zöldhulladékot összekötözve (70 cm hosszú, 50 cm átmérőjű) vagy zsákba csomagolva (max. 110 literes) a közlekedési út mellé kell kihelyezni úgy, hogy az sem a gyalogos, sem pedig a jármű forgalmat ne zavarja,

-          a kihelyezett zöldhulladékot lássák el a Szolgáltatótól kapott vagy a Hivatalban megvásárolt 2021. évre szóló matricával,

-          a zöldhulladék kihelyezését a jelzett időpontot megelőző este vagy legkésőbb a szállítás reggelén 6 óráig végezzék el.

Felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az esetleges későn vagy nem az előírásoknak megfelelően összekészített, és el nem szállított hulladékot vissza kell vinni az ingatlanra, ellenkező esetben – az alább ismertetettek szerint - engedély nélküli közterület-használatot valósítanak meg, ami büntetést von maga után!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeirőlszóló 9/2018. (VII.2.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Önk. r.) 6. § (7) bek. szerint „aki a közterületek használatáról szóló 11/2018. (VII. 2.) önkormányzati rendelet alapján a közterületet engedély nélkül veszi igénybe, vagy azt az engedélytől eltérő módon használja, a közösségi együttélés szabályait sértő magatartást valósít meg.”

Az Önk. r. 5.§ (1) bekezdése szerint „a közösségi együttélés alapvetőszabályait sértő magatartás természetes személy elkövetője kettőszázezer forintig, jogi személy és jog személyiséggel nem rendelkező szervezet elkövetője kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal vagy ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható.”

Az Önk. r. 8. § (5) bek. szerint „az elkövető az engedély nélküli, vagy eltérő használat tartamára a büntetetésen felül az egyébként fizetendő közterület használati díj megfizetésére is köteles.”

Budajenő, 2021. április 19.

Budajenő Község Önkormányzata

További hirdetmények

Lap teteje