Tisztelt Látogató!

Ezen az oldalon a gyakori ügyekhez talál rövid útmutatókat. A kapcsolódó anyagok áttanulmányozása sok esetben nem csupán az Ön dolgát könnyíti meg, de nagymértékben segítheti a Hivatal munkáját is, hiszen hozzánk így már "felkészült Ügyfélként" fog bejelentkezni.

Reméljük, hogy az alábbi információk a hasznára lesznek!

ÜGYINTÉZÉS A BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN
Budajenői illetékességgel
   
Településképi bejelentés
 
jogalap és eljárásrend      2014- 3 - Rendelet településképi bejelentési eljárásról
nyomtatvány
illeték/díj      illetékmentes
ügyintézés helye      műszaki iroda (főépítész)
   
Településképi vélemény
 
 
jogalap és eljárásrend
nyomtatvány
illeték/díj      illetékmentes
ügyintézés helye      műszaki iroda (főépítész)
   
Előzetes szakhatósági állásfoglalás telekalakításhoz
 
jogalap és eljárásrend      http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173565.313816 
       4. melléklet B) 2. pont (és 36. §-tól)
nyomtatvány      hamarosan...
illeték/díj      illetékmentes
ügyintézés helye      műszaki iroda
   
Telep bejelentés, telepengedély

jogalap és eljárásrend      http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159115.291239 
nyomtatvány      hamarosan...
illeték/díj      http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40410.62045 
ügyintézés helye      műszaki iroda
   
Közút nem közlekedési célú igénybevétele
 
jogalap és eljárásrend       http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.294651 
       azon belül : Tv. 36.§-43.§ és R 27.§-36.§
nyomtatvány
illeték/díj      kérelem illetékmentes
       A nem közlekedési célú igénybevétel miatt fitzetendő díjak megegyeznek a közterülethasználati díjjal, lásd:
ügyintézés helye      műszaki iroda
   
Temetkezéssel, temetővel kapcsolatos ügyintézés

jogalap és eljárásrend
nyomtatvány
illeték/díj      lásd: önkormányzati rendelet 20-22.§
ügyintézés helye      tájékoztatás/adategyeztetés: műszaki iroda és igazgatási iroda
     díjfizetés: pénzügyi iroda

kartotek

 
    IBAN
Budajenő Község Önkormányzata
(közművesítés utólagos áthárított költsége,
sírhely megváltás)
11742001-15390204    HU05 1174 2001 1539 0204 0000 0000
     
ADÓVAL KAPCSOLATOS SZÁMLÁK    
BÍRSÁG 11742001-15390204-03610000    HU67 1174 2001 1539 0204 0361 0000
EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉSE 11742001-15390204-08800000    HU50 1174 2001 1539 0204 0880 0000
ELJÁRÁSI ILLETÉK 11742001-15390204-03470000    HU74 1174 2001 1539 0204 0347 0000
ÉPÍTMÉNYADÓ 11742001-15390204-02440000    HU77 1174 2001 1539 0204 0244 0000
GÉPJÁRMŰADÓ 11742001-15390204-08970000    HU90 1174 2001 1539 0204 0897 0000
IDEGEN BEVÉTELEK ELSZÁMOLÁSA 11742001-15390204-04400000    HU76 1174 2001 1539 0204 0440 0000
IPARŰZÉSI ADÓ 11742001-15390204-03540000    HU22 1174 2001 1539 0204 0354 0000
JÖVEDÉKI ADÓ 11742001-15390204-11360009    HU67 1174 2001 1539 0204 1136 0009
KÉSEDELMI PÓTLÉK 11742001-15390204-03780000    HU10 1174 2001 1539 0204 0378 0000
MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA 11742001-15390204-02820000    HU58 1174 2001 1539 0204 0282 0000
TALAJTERHELÉSI DÍJ 11742001-15390204-03920000    HU03 1174 2001 1539 0204 0392 0000
TELEKADÓ 11742001-15390204-02510000    HU25 1174 2001 1539 0204 0251 0000
TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM     11742001-15390204-08660000    HU57 1174 2001 1539 0204 0866 0000
     
Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
(hatósági eljárási díj)

11784009-15806778
   
   HU63 1178 4009 1580 6778 0000 0000
     
Budajenői Óvoda
(étkezés befizetése)
11784009-16797549    HU53 1178 4009 1679 7549 0000 0000
 
A számlavezető bank neve, címe és SWIFT kódja
 
OTPVHUHB 
OTP BANK Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
 
 
Lap teteje