Tisztelt Látogató!

Ezen az oldalon a gyakori ügyekhez talál rövid útmutatókat. A kapcsolódó anyagok áttanulmányozása sok esetben nem csupán az Ön dolgát könnyíti meg, de nagymértékben segítheti a Hivatal munkáját is, hiszen hozzánk így már "felkészült Ügyfélként" fog bejelentkezni.

Reméljük, hogy az alábbi információk a hasznára lesznek!

ÜGYINTÉZÉS A BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN
Budajenői illetékességgel
   
Településképi bejelentés
 
jogalap és eljárásrend      2014- 3 - Rendelet településképi bejelentési eljárásról
nyomtatvány
illeték/díj      illetékmentes
ügyintézés helye      műszaki iroda (főépítész)
   
Településképi vélemény
 
 
jogalap és eljárásrend
nyomtatvány
illeték/díj      illetékmentes
ügyintézés helye      műszaki iroda (főépítész)
   
Előzetes szakhatósági állásfoglalás telekalakításhoz
 
jogalap és eljárásrend      http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173565.313816 
       4. melléklet B) 2. pont (és 36. §-tól)
nyomtatvány      hamarosan...
illeték/díj      illetékmentes
ügyintézés helye      műszaki iroda
   
Telep bejelentés, telepengedély

jogalap és eljárásrend      http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159115.291239 
nyomtatvány      hamarosan...
illeték/díj      http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40410.62045 
ügyintézés helye      műszaki iroda
   
Közút nem közlekedési célú igénybevétele
 
jogalap és eljárásrend       http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.294651 
       azon belül : Tv. 36.§-43.§ és R 27.§-36.§
nyomtatvány
illeték/díj      kérelem illetékmentes
       A nem közlekedési célú igénybevétel miatt fitzetendő díjak megegyeznek a közterülethasználati díjjal, lásd:
ügyintézés helye      műszaki iroda
   
Temetkezéssel, temetővel kapcsolatos ügyintézés

jogalap és eljárásrend
nyomtatvány
illeték/díj      lásd: önkormányzati rendelet 20-22.§
ügyintézés helye      tájékoztatás/adategyeztetés: műszaki iroda és igazgatási iroda
     díjfizetés: pénzügyi iroda

kartotek

Tájékoztató a honlaplátogatók részére


A www.budajeno.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Elektronikus adatkezelések (adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-........../2014.)
A honlapon történik automatikus adatrögzítés (cookiek, Google Analytics)
A honlapot látogató ügyfélnek lehetősége van regisztrálni a honlapra.
adatkezelés célja: A honlapon kapcsolatfelvételt kezdeményező látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele, hírlevél küldése.
kezelt adatok köre: felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Az adatkezelő a honlap kapcsolatfelvételt biztosító szolgáltatásainak használatához kezeli a felhasználó nevét e-mail címét, telefonszámát, jelszavát és felhasználónevét,
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: cookie esetén 2 év, kapcsolatfelvételre szükséges adatok esetén az érintett törlési jelzéséig
adattárolás módja: elektronikus

Az adatok kezelője Budajenő Község Önkormányzata (cím: 2093 Budajenő, Fő utca 1. )
A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII tv. előírásainak megfelelően történik.

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő felhasználók, valamint az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja.
A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
A www.budajeno.hu a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.

Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.
A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat a felhasználó kezdeményezésére törli az adatkezelő, valamint akkor, ha a szolgáltatás megszűnik.
A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (Cím: 2093 Budajenő, Fő utca 1.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (2093 Budajenő, Fő utca 1) illetve a Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges. e-mail címen kérhető.
Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.
A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 8 napon belül kerül sor.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu 


Tájékoztatjuk, hogy az Budajenő Önkormányzatának. weboldalának (www.budajeno.hu) látogatása során fenti tájékoztatást tudomásul veszi, az adatkezeléshez hozzájárul. 

Lap teteje