Tisztelt Látogató!

Ezen az oldalon a gyakori ügyekhez talál rövid útmutatókat. A kapcsolódó anyagok áttanulmányozása sok esetben nem csupán az Ön dolgát könnyíti meg, de nagymértékben segítheti a Hivatal munkáját is, hiszen hozzánk így már "felkészült Ügyfélként" fog bejelentkezni.

Reméljük, hogy az alábbi információk a hasznára lesznek!

ÜGYINTÉZÉS A BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN
Budajenői illetékességgel
   
Településképi bejelentés
 
jogalap és eljárásrend      2014- 3 - Rendelet településképi bejelentési eljárásról
nyomtatvány
illeték/díj      illetékmentes
ügyintézés helye      műszaki iroda (főépítész)
   
Településképi vélemény
 
 
jogalap és eljárásrend
nyomtatvány
illeték/díj      illetékmentes
ügyintézés helye      műszaki iroda (főépítész)
   
Előzetes szakhatósági állásfoglalás telekalakításhoz
 
jogalap és eljárásrend      http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173565.313816 
       4. melléklet B) 2. pont (és 36. §-tól)
nyomtatvány      hamarosan...
illeték/díj      illetékmentes
ügyintézés helye      műszaki iroda
   
Telep bejelentés, telepengedély

jogalap és eljárásrend      http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159115.291239 
nyomtatvány      hamarosan...
illeték/díj      http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40410.62045 
ügyintézés helye      műszaki iroda
   
Közút nem közlekedési célú igénybevétele
 
jogalap és eljárásrend       http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.294651 
       azon belül : Tv. 36.§-43.§ és R 27.§-36.§
nyomtatvány
illeték/díj      kérelem illetékmentes
       A nem közlekedési célú igénybevétel miatt fitzetendő díjak megegyeznek a közterülethasználati díjjal, lásd:
ügyintézés helye      műszaki iroda
   
Temetkezéssel, temetővel kapcsolatos ügyintézés

jogalap és eljárásrend
nyomtatvány
illeték/díj      lásd: önkormányzati rendelet 20-22.§
ügyintézés helye      tájékoztatás/adategyeztetés: műszaki iroda és igazgatási iroda
     díjfizetés: pénzügyi iroda

kartotek

A Közterület-felügyelet feladatai:

- A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése.

- A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó szabályok által tiltott tevékenységek megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása.

- Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében.

- Közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és közrend védelmében.

- Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében.

- Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó szabályok végrehajtásának ellenőrzésében.

- Közreműködés az állat-egészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátásában, végrehajtásában.

- Közreműködés a csatlakozó települések közterületei használatának és igénybevételének hasznosításában.

- Közreműködés a csatlakozó települések vásárainak, rendezvényeinek szervezésében, rendjének fenntartásában és ellenőrzésében.

- Közreműködés a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási szerződések ellenőrzésének elősegítésében.

- Hirdető-berendezések, hirdetmények elhelyezésének ellenőrzése.

- Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának ellenőrzése.

Lakossági bejelentés formanyomtatvány kitöltésével tehető írásban. A bejelentés megküldhető, a Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges. e-mail címre, vagy a Budakörnyéki Közterület-felügyelet postacímére (2092 Budakeszi, Fő u. 179.)

A bejelentés megtehető – ügyfélfogadási időben – személyesen a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban is a Budakeszi, Fő u. 179. földszint 32. számú irodában, vagy a 23/535-710/107 telefonszámon.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8:00-12:00, 13:00-17:30

szerda: 8:00-12:00, 13:00-16:30

péntek: 8:00-13:00.

Budajenő településen a szolgálatot Hilcser Tamás felügyelő látja el, változó időpontban és időtartamban.
Elérhetősége hétfőtől-péntekig 8:00 – 16:00 óra között a 20/296-0478 telefonszámon. 

 

Lap teteje