Iskolai átalakítások
2011 október 06., csütörtök

Budajenő Községi Önkormányzat 15 000 000,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az „Új Széchenyi terv Közép-Magyarországi Operatív Program” támogatási rendszeréhez benyújtott „Budajenői általános iskola komplex akadálymentesítése” című (KMOP-4.5.3-10-11-2011-0019 jelű) pályázata alapján.

A projekt célja Budajenő 136/2 hrsz-ú egykori skót bencés rendház műemlék épületegyüttesben -oktatási-igazgatási központban- működő általános iskola főépületének és udvarának komplex akadálymentesítése, azaz nemcsak a mozgásukban korlátozottakat segíti majd az átalakított környezet, hanem a korlátozott tájékozódási képességgel rendelkezőket, a sérült vagy hiányzó érzékelési képességgel rendelkezőket is szolgálja.

Az épületben nyílászárók, burkolatok átalakításával akadálymentesített földszinti tantermek, szaktantermek, irodák és információs táblák, a mozgáskorlátozottak számára mellékhelyiség készül.Tervezők: Hamberger György építész, Szabó Henriett rehabilitációs szakmérnök.

Az udvar teljesen átalakul, ahol a közlekedési útvonalak kialakításakor nemcsak az elérendő funkció, a megfelelő lejtésviszonyok kialakítása, vezetősávok kialakítása, hanem a műemlék épületek környezetében való megjelenés összhangját kell a tervezőnek megteremtenie. Tervező: Buella Mónika kertépítész tervező, Szabó Henriett rehabilitációs szakmérnök.

A projekt elszámolható költségei összesen: 16 668 736,- Ft
A támogatás mértéke: 89,988827 (%)
Támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – www.nfu.hu
Közreműködő szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. – www.vati.hu

eu logo szines    MM logo

 

Európai uniós támogatással elkészült az iskolaudvar és épület akadálymentesítése
2011 december 15., csütörtök 16:01

A projekt célja műemlék épületegyüttesben működő budajenői általános iskolai főépület, és az épületek közti udvar akadálymentesítése volt.

A projekt keretében akadálymentes parkoló és antikolt megjelenésű beton térkő burkolatú járdák, térburkolatok épültek. A műemléki főútvonal antracit, a többi út galambszürke színű kockakőből, a nagyobb összefüggő térburkolatok galambszürke színű téglalap alakú térkőből készültek. A tájékozódást érdes felületű bazalt kockakőből épült vezetősávok segítik. A gyalogutak közti területek füvesítettek.

Az iskolaépületben akadálymentes bejárati ajtó készült. Megtörtént a földszinti tantermek, irodák akadálymentessé alakítása ajtócserékkel, küszöbök lesüllyesztésével, lámpacserékkel, telepített és mobil hangerősítő készülékkel, ergonómiai bútorokkal, az iskolatitkári helyiségben többszintes információs pulttal. A mozgássérültek számára WC helyiség készült.

Egységes megjelenésű, tapintható kivitelű információs táblák, térkép, feliratok segítik a tájékozódást.

 

Európai uniós támogatással elkészült az iskolaépület és udvara akadálymentesítése
2012 január 07., szombat 18:00
 
A település iskolája és polgármesteri hivatala az egykori skót bencés rendház műemléki együttesében több különálló épületben található. A pályázat célja: az épületek közötti mindennapos közlekedés biztosítása akadálymentes módon.

A mellékelt fényképeken jól látható, hogy az erősen lejtős terepen ajtótól ajtóig húzódó, cik-cak vonalban teljes udvarszélességben vezetett, kerekesszékkel közlekedők számra is használható utak hogyan rendezik az udvart. A megoldás érdekessége, hogy az újonnan kirajzolt utak valós igények lenyomatai, tehát azokat nem csupán a mozgásukban korlátozottak használják. Ezeken az utakon közlekedhetünk a legrövidebb egyenes úton például az iskola étterme és a tornateremi öltöző, vagy a polgármester hivatal és a tanácsterem között.

Új szilárd burkolatú akadálymentes parkoló épült, melytől a korábban épült akadálymentes járdán juthatunk az udvarra. A látássérültek tájékozódását a bejárati kapu mellett elhelyezett információs táblától kezdődően érdes felületű bazalt kockakőből készült taktilis vezetősáv segíti. Az új járdák a műemléki igényekhez igazodóan különböző árnyalatú antikolt megjelenésű beton térkő burkolatokból készültek.

Az akadálymentesítéssel egy időben az együttes főtengelyében eredetileg meglévő utat is helyreállítottuk, továbbá az udvari vízelvezetés is kiépült. A plusz költségekre az Önkormányzat további saját forrást biztosított.

A műemlék épülethez új, akadálymentes bejárati ajtó, a mozgássérültek számára WC helyiség készült. A földszinti szak- és tantermek, irodák akadálymentessé alakítása ajtócserékkel, küszöbök lesüllyesztésével, lámpacserékkel, telepített- illetve mobil hangerősítő készülékekkel, ergonómiai bútorokkal történt. Az iskolatitkári helyiségbe beépített hangerősítő berendezéssel ellátott többszintes információs pult készült. A földszinten egységes megjelenésű információs táblák, térkép, feliratok segítik a tájékozódást. Az iskolai honlapja is akadálymentesítésre került.

Az önkormányzat folyamatosan együttműködött a műemlékhatóság szakembereivel, és fogyatékos szervezetekkel, helyi fogyatékkal élő személyekkel, akik tanácsaikkal segítették a megvalósítást. Az épületek és az udvar a járdákkal, a füvesítéssel, a megőrzött fákkal műemlékhez méltó módon szépült, újult meg. A műemléki hatóság használatbavételi engedélyt megadta.

Projektmenedzsment feladatát a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői látták el. Építésztervező Hamberger György, kertépítész: Bella Mónika, a kivitelező Solyszolg Kft volt.