cimer

Tisztelt Budajenői Polgárok!

Tavaly a Stáció sétány felújításával kapcsolatosan a helyi újságban és a honlapunkon is többször nyilatkoztam.

A 2023. évi egyhangúlag elfogadott költségvetésben soron szereplő saját erős beruházás ellenére a kivitelező kiválasztása kapcsán a Képviselő-testületben nem egyhangú döntés született. Ezt a nem egyhangú, de jogszerű testületi döntést kihasználva, egy más ügy kapcsán kialakult nézeteltérés okán egy szűk kör próbálta a lakosok egy részét a beruházás ellen hangolni, egyben a már hozzájárulást kiadó hatóságra is befolyást gyakorolni. Mi a Testület többsége kitartottunk a jogszerű döntésünk mellett és úgy a lakosok többségével, mint a kivitelezés módját ellenző képviselőkkel tisztázni kívántuk a nézeteltérés okát. A tavaly szeptemberi költségvetés módosítása és a 2024-es költségvetés is egyhangúan el lett fogadva és tartalmazta a Stáció járda felújítását. Mivel az eredeti kivitelező visszalépett, ezért február 28-án a Képviselő-testület döntött az új kivitelező kiválasztásáról, aki a Maros 35 Bt lett, akik a Műemlék Magtár és a Hagyományőrzők Házának a restaurációját is végezték. Az elmúlt időszakban a Képviselő-testület tisztázta a nézeteltéréseket és egy olyan megoldást fogadtunk el egyhangúan, ami mindannyiunk számára elfogadható volt.


Tisztázódott, hogy nem új sétány épül, hanem az 1999. június 29-én az Országos Műemlékvédelmi Hivatal Műemlékfelügyeleti Igazgatósága által kiadott jogerős építési engedéllyel megépült járda felújítása történik. Elfogadtuk azt, hogy a környezethez illő, világos színű (a murva színéhez hasonló) műemlék térkőből végezzük el a felújítást. A Kuli László vezető építész lépcsőkialakítási vázlatát az 1. számú melléklet mutatja be azzal az eltéréssel, hogy a térkövek nem antracit, hanem világos színűek lesznek. A hozzájárulást a Pest Vármegyei Kormányhivatal Örökségvédelmi Osztálya ez alapján adta ki 2023.03.24-én. A perspektivikus képet láthatjuk a már világos térkő látványával a 2. számú mellékletben. Az eredeti jóváhagyott terv lépcső keresztszelvényét a 3.számú és 4. számú mellékletben láthatják a jóváhagyó bélyegzővel. Az 5. számú mellékletben a kiszerkesztett hossz-szelvénye látható a tereplépcsőnek. Ezen egyértelműen látható a terep lejtése. Egy ilyen átszegdelt lejtős terepre murvából lépcsőt készíteni nem célszerű. A tornaterem mellett a kevésbé lejtős parkolóban esőzések után a járdákat állandóan tisztítani kell a murvás hordaléktól.

Miért fontos számunkra ez a beruházás? Először is az évek folyamán felújítottuk magas minőségi szinten a ravatalozót, amiért Kuli László tervező nívódíjat kapott. Hasonló sóskúti kőből megépítettük az urnafalat. Pótoltuk a hiányzó stációt és a többit felújítottuk. A Szent Mihály öregtemplom szintén megújult. Egyedül a temető és az öregtemplom közötti lépcső van méltatlan, balesetveszélyes állapotban. Pedig ezek a stációk a Zsámbéki-medencében egyedülálló szakrális, műemléki és turisztikai értéket képviselnek. A tervezett megjelenésében a tereplépcső teljességgel harmonizál a már előzőekben megvalósult építészeti értékekkel és környezettel. Praktikussági előnye az esztétikai megjelenés és a tartósság mellett a komfortosabb használhatósága. A kis kockaköves megoldás kis területeken is javítható, kicserélhető. A lépcső mellett végig sziklakert mintájára termésköveket raktunk, amelyekbe akár levendulasor is kialakítható. A jelenlegi lépcsővezetésnek a benne lévő enyhe, kicsit szabálytalan íve is megmarad követve a terepviszonyokat. Nem akadálymentes, de akadálycsökkentett feljárónak terveztük, ami azt jelenti, hogy külső segítséggel babakocsit, kerekesszékes embert könnyen fel- és le lehet tolni. Járókerettel és bottal érkező embernek nem süpped bele a botja a murvába, hanem stabil talajon tud támaszkodni.

Úgy gondolom, a környezethez illő, méltó igényességgel megépülő Stáció sétány az elmúlt közel két évtizedben létrehozott jelentős beruházásainkhoz hasonlóan a településünk egyik büszkesége lesz.


Tisztelettel:
Budai István
polgármester 

 

 
 

ELŐZMÉNY


 

Tisztelt Lakosok! 

Többen megkerestek, hogy a nagy port kevert stáció sétány felújításával kapcsolatosan, mint leginkább kompetens személy véleményt nyilvánítsak. Átgondolást igényelt, hogy mik azok, amelyek nagy nyilvánosságra tartoznak és azok, amiket más szűkebb körben kívánatos tisztázni. A képviselő asszonyok által nyilvánosságra hozott levél nem világítja meg teljesen azokat az utóbbi időben folyó háttér eseményeket, amelyek nélkül bizonyos dolgok nehezen érthetők. Nagyon sokan nincsenek tisztában olyan törvényi hátterekkel, amik fontosak, hogy tisztázódjanak. Egyik ilyen fontos dolog a költségvetés időbeni elfogadása. Ha az önkormányzat a költségvetést nem fogadja el addig a béreken és a rezsi kifizetésén kívül minden függőben marad. A költségvetés elfogadása feltétele a település működésének és a beruházások, karbantartások elvégzésének. Ha az országok kormányait nézzük, a költségvetés el nem fogadása a kormányok bukásával jár. Éppen ezért a költségvetést érintő témákban az adókhoz hasonlóan nem lehet sem népszavazást, sem aláírásokat gyűjteni.

Visszatérve a mi konkrét esetünkre. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta 2023. február 09-én a költségvetést. A testületi ülésen a beruházások, a fejlesztések és a karbantartások tételesen ismertetve lettek. A költségvetésben külön sorokban szereplő tételek elfogadásra kerültek. Akkor elmondtam, hogy nem tudom milyen pályázatok lesznek, de az előző évek során megtakarított forrásból mindenképpen szeretném befejezni a stáció sétány felújítását és a Hagyományőrzők Háza tetőszerkezet felújítását. Mindkettő külön soron szerepel a költségvetésben. Akkor senkinek nem volt olyan javaslata, hogy mást szeretnének szerepeltetni. Sőt Csörgő Józsefné képviselő jegyezte meg, hogy éppen ideje felújítani a stáció sétányt. A 30 millió forintból látható volt, hogy nem murvás javítgatásról lesz szó. Ekkor ez a képviselő asszonyoknak nem tűnt fel és nem is foglalkoztak vele. A rendeleti felhatalmazás alapján a biztosított keret függvényében elkezdtük a beruházás tervezését, egyeztetéseket a szakhatóságokkal és a kivitelező kiválasztására bekértem három árajánlatot.  Kuli László alpolgármestert, Pro Architectura díjas építészt kértem meg a műszaki dokumentumok előkészítésére és a műemlék hivatallal történő egyeztetésre. Ez teljesen logikus volt, mivel a ravatalozót is és a stációk felújítását is ő koordinálta. A ravatalozó építészeti megoldásáért építészeti nívódíjban részesült. A jelenlegi lépcsőt minden terv és engedély nélkül, 20-30 éve építették. Jelenleg balesetveszélyes, legtöbben a lépcső mellett járnak. Kuli László egy odaillő tartós megoldást tervezett, amire az Örökségvédelmi Osztály vezetője, Tarnai Richárd főispán nevében és megbízásából a hatósági bizonyítványt kiadta. Erről a járdáról évszázados értékként beszélni erősen túlzás. A murvás megoldás azt jelentené, hogy a lejtős terep miatt a fehér murva már egy-két éven belül a hordalékok miatt elkoszolódna, esztétikai szempontból sem lenne szép látvány. Magam részéről azt látom elfogadhatónak, ha egy odaillő és tartós megoldás épüljön meg. Minden körülmény más. Én is találnék számos fotót, ahol szépen kialakított lépcső vezet a stációk között. Jártam azokon a helyeken, ahonnan a képek idézve lettek. Ezek a stációk jelentősen kisebb területen vannak. Maga a stációk mérete is lényegesen kisebb. A mi stációnk hossza a temető bejáratától legalább 200 m és a lakosok sétányként is sűrűn látogatják a felhozott példákkal ellentétben.

Ezután napirendre tűztem a kivitelező kiválasztását a március 23-i testületi ülésre. A képviselők március 16-án megkapták az előterjesztéseket. Tehát egy teljes hét állt rendelkezésükre, hogy ha valakinek bármi nem világos, vagy több információra lenne szüksége, megkereshettek volna engem vagy Kuli László alpolgármestert. Püspök Emese képviselő asszony telefonon érdeklődött, hogy nem tiszta neki a biztosítóval kapcsolatos Magtár felújítás vállalkozói kiválasztás kérdése. Úgy érzem, megnyugtató választ adtam részére. A stáció járda kérdése fel sem vetődött. Azt mondta, hogy majd közvetlen az ülés előtt megkeres, ha van még kérdése. Nem keresett meg. Információim szerint – amit utólag tudtam meg – hárman Csörgő Józsefné, Püspök Emese és Török Tímea képviselők egy kocsiban ülve hosszasan tárgyaltak.

Az első meglepetés a bizottsági ülésen ért, amikor azt tapasztaltam, hogy egy olyan téma körül, mint a kivitelező kiválasztása (ami pár perc szokott lenni) heves vita alakult ki. Ha előtte tájékozódnak, a vita elkerülhető lett volna. Végül a bizottság nem döntött. Az elnök és a külső tag megszavazta, a két hölgy képviselő tag Csörgő Józsefné és Püspök Emese nemmel szavazott. Ekkor még Püspök Emese képviselő azt nyilatkozta, hogy neki a sötét szín nem tetszik, szerinte világosabb színű kellene. Ez egy elképzelhető alternatíva. A többi napirendi pontok egyhangúlag elfogadásra kerültek. A testületi ülésre a stáció sétány járda napirendre két személy is megjelent érdeklődőként. Ennél a napirendnél láttam, hogy semmilyen szakmai érvet nem hajlandók elfogadni a képviselő asszonyok és ott rögtönözve kitaláltak dolgokat, mit kellene az egyébként kifejezetten balesetveszélyes lépcső helyett megcsinálni, magam is elvesztettem a türelmemet elsősorban azért, mert számtalan lehetőségük lett volna időben tisztázni aggályokat és ők voltak azok, akik a saját előrelátásuk és felkészültségük hiánya miatt erőszakosan léptek fel, hogy egy egyszerű határozat keretében a legmeghatározóbb rendeletben, az éves költségvetésben elfogadott és jóváhagyott beruházást megakadályozzák. Itt már elutasítás volt és ötletelgetés arról, hogy mit kellene helyette mást csinálni. Török Tímea képviselő szerint a pékséget kellene még megtámogatni annak ellenére, hogy már 12,5 millió forint önkormányzati forrást kaptak. Ezen az ülésen kijött, hogy a képviselő asszonyok vagy nem ismerik alaposan az önkormányzati törvényt, a gazdálkodási szabályokat és a saját SZMSZ-ünket, vagy valami olyan dolog történt az elmúlt időszakban a háttérben, amit nem kötöttek a többi képviselő orrára. Ezért a régi közel két évtizede képviselők úgy gondolták, hogy a rögtönzött érveket nem fogadják el és az előterjesztésben javasolt kivitelezőt elfogadták. A költségvetés az éves működés alaprendelete. Abból csak rendelet-módosítással kerülhetnek ki és be költségvetési tételek. Ezt évente egyszer-kétszer szokás módosítani. Ötletelgetéssel nem lehet szétzilálni a gazdálkodást, ilyenre nem volt példa az elmúlt 18 évben a polgármesterségem alatt. Olyan sem fordult elő, hogy az általam felkarolt képviselők szembe forduljanak. Ha az előző ciklusokban hasonló szemléletű testületek lettek volna, felét sem értük volna el annak, amit elértünk. A költségvetésbe betervezett tételeknek mindig megvolt a forrása és a személyi és tárgyi feltétele. Nekem az Öregtemplom és környéke mindig kiemelt épített öröksége volt a településnek. Ezért szerettem volna a környezetét teljesen rendezni. A stáció sétány járda költségét az előző évben már kigazdálkodtam, a felújítását Mindenszentek ünnepén az urnafal átadásakor és szentelésekor már bejelentettem. Tehát minden híresztelés ellenére nem az idei adóemelés a forrása. Az adóemelés szinte teljes egészében a működőképesség fenntartására lesz fordítva. Ennyi régi műemlék épület fenntartása sajátos állapot és a nem jelentős bevételük okán megterhelik a működési költségeket. Magam is észrevettem, hogy az előző testületekhez képest megváltozott a légkör. Ami visszavezethető pár dologra. Csörgő Józsefné, aki az én csapatomban indult, megkeresett olyan témában, hogy szeretné, ha támogatnám, hogy Budajenőn énekes iskola legyen és támogassam az angol nyelvoktatást. Az érveit részben elfogadtam, de egyelőre nem tartottam időszerűnek. Az évfolyamonként egy-két osztályt indító iskola általános rendeltetésű kell, hogy legyen. Nem lehet a gyerekeket öt óra testnevelés, öt óra német és még az ének-zenével is tovább terhelni. Ez nagyobb iskolákban, ahol 4-5-6 osztály indul, ott elképzelhető. Az angolt én is támogatnám, de az intézményvezetővel konzultáltam, és ő azt mondta, hogy egyelőre nincs még meg a feltétele. A jövőben nem zárta ki. Az iskolának ebben a formában jó hírneve van, még a közelben lakó Klebersberg Központ vezető az unokáit is ide szeretné óvodába és iskolába járatni, mert ő már lecsekkolta Budajenőt. Ezt egyelőre megbolygatni célszerűtlen. Mivel Budajenő sváb gyökerekkel rendelkező település és van német nemzetiségi önkormányzat ezen nem célszerű változtatni. A nemzetiségeket felügyelő államtitkárságtól jelentős támogatásban részesül és a helyi önkormányzat és német nemzetiségi önkormányzat is a lehetőségek függvényében támogatja az iskolát. Ebben az ügyben is folytak az aláírásgyűjtések. Ez az utóbbi időben Budajenőn nagy divat. Azóta érzek nála sértődöttséget, bár a helyi örökség és a kisebb rendezvények dolgában a lehetőségekhez képest támogatom őt. Én úgy érzem, hogy az utóbbi időben ez a dolog rányomta a bélyeget a kapcsolatunkra. Bár ebben a témában én csak közvetítő lehetek, mert az oktatási témában nem a tulajdonos, hanem a Klebersberg tankerületek a kompetensek. Természetesen nem örülök, hogy ez így alakult. Az aláírásgyűjtéskor már nem csak a stáció kérdés. Csörgő Józsefné arról győzködi a megkeresetteket, hogy minek ennyi német óra. Legyen angol, ének és művészeti oktatás.

Török Tímea képviselő asszony a költségvetési rendelet elfogadása után mondta az egyik képviselőnek, amit fél füllel én is hallottam, hogy őt ez az egész dolog nem nagyon érdekli, csak az érdekelte, hogy az iskola támogatása benne van-e. Annak örült, hogy benne van. Püspök Emese és Török Tímea képviselő asszonyok egyáltalán nem érzik, hogy az ilyen rendeletekből, mint a költségvetés nem lehet csiki-csukit játszani. Ha bárki feldob egy témát, hogy itt van 30 millió Ft, ahány lakos annyi ötletet ad, mire költené. Ez felelőtlenség és kezelhetetlen. Úgy országosan, mint helyben a képviselőket azért ruházzák fel bizalmukkal az emberek, hogy helyettük döntsenek. Nem lehet minden beruházást falugyűlésen megvitatni. Eddig ez nem is volt divat és fokozatosan és színvonalasan fejlődtünk. Ezért kaptunk számos országos és megyei falurendezési és építészeti díjat. Ezért lettünk Hild-díjas település, amivel a régióban senki nem dicsekedhet. Ezért a Budajenői képviselők nem tehetik meg, hogy az egyik alkalommal teljes mellszélességgel támogatok valamit, másik alkalommal meg annak ellenkezőjét.  Ha valaki a demokrácia szabálya szerint kisebbségbe kerül, megsértődik és fellázít a Facebook-on annak ellenére, hogy már egy előző döntésben ráutaló magatartást tanúsított azzal, hogy egyetértett a beruházással. Ezentúl, ha bármi kapcsán más véleménye alakul ki a többségnek, irány a facebook? Nem gondolnám, hogy a facebooknak az a szerepe, hogy a jogszerűen hozott döntéseket azon keresztül megtorpedózzuk. Ez teljességgel elfogadhatatlan. A facebook nem hivatalos fórum.

Azért nem hívok össze falugyűlést, hogy eljöjjön 50-60 ember az 1800 választópolgárból, akiknek a véleményét enélkül is tudom. Nekem mindig fontosabbak voltak azok, akik befolyástól mentesen tájékozódnak, alkalom adtán mindig leadják a szavazatukat és látják azt a fejlődést, amit elértünk az elmúlt közel két évtizedben. Ők azok, akik látják a fától az erdőt is. Nekik köszönhetem öt cikluson keresztül a bizalmat. Fecseg a felszín, hallgat a mély.

Ha már úgy is lendületben vagyok, reagálnék az Öregtemplomra. Az Öregtemplommal kapcsolatos kérdést én lezártnak tekintem. Tavaly kötöttünk egy olyan megállapodást, ami kizárja, hogy előforduljanak olyan események a templomban, ami sérti a keresztény egyház szellemiségét. Minden szakrális esemény csak Gábor atya hozzájárulásával történhet. A tulajdon az önkormányzaté marad a teljes fenntartási karbantartási kötelezettségével. Turisztikai látogatások és a keresztény gondolatiságot nem sértő rendezvények megtartására van az önkormányzatnak lehetősége. Például augusztus 20-án a Borka koncert. Ezt a megállapodást a Képviselő-testület egyhangúan támogatta, Gábor atya és az egyházközség is elfogadta.

Reagálnék még arra a bejegyzésre, hogy tovább folynak a HÉSZ-szel kapcsolatos döntések. Igen így van, de ezek nem újabb területek belterületbe vonását jelentik. A zártkerti telek tulajdonosok, akik építkezni szeretnének, leadják a területükből a kötelező részt az utakra, mivel addig nem építkezhetnek. Mivel egy új országos rendelet szerint a szabályozási vonalak megváltoztatása az állami főépítész hatáskörébe került, ezért ezek mind HÉSZ módosítást is jelentenek, amit a tulajdonosok fizetnek.

Végezetül reflektálnék arra, hogy Budajenőn nincs demokrácia. A demokrácia szabálya az, hogy ha valamilyen témát a szavazásra jogosultak felénél eggyel többen támogatnak, az nyeri a választást, az a határozat, rendelet, törvény van elfogadva. Ez onnantól azokra is kötelező, akik adott esetben ellene szavaztak. Az USA-ban a szenátusban többször egy-egy szavazaton múlik, hogy kinek van többsége. Akiket akár egy szavazattal is leszavaztak, nem petícióznak, hanem végrehajtják az elfogadott törvényt. Vagy például a választásokon egy polgármestert akár 3 szavazattal is megválasztanak, a vesztesnek hiába nem tetszik, tudomásul kell vennie.  A mi vonatkozásunkban a Képviselő-testület akkor határozatképes, ha a képviselők legalább fele jelen van, ez négy fő. Egy ilyen egyszerű határozathoz, mint a kivitelező kiválasztása, elég négy fő és ha a jelenlévők több mint fele megszavazza, a határozat érvényes. Tehát akár 3 igen és 1 nem is elegendő. Minősített többségnél az elfogadáshoz az összes képviselők több mint felének a szavazata kell, az pedig 4 fő. Tehát a 4 igen és a 3 nem szavazat minősített többségű elfogadás. Akkor mégis, hogy lehet, hogy valaki mert leszavazták a demokrácia szabályai szerint, felháborodik és aláírást gyűjtöget? Arról nem is beszélve, hogy a jegyző asszony bejelentkezett a facebookra és mert olyan hozzászólást tett, ami Püspök Emese képviselő asszonynak nem tetszett, kizárta. Ez felháborító. Ebből látszik, hogy itt nem a többséget képviselő képviselőkkel van gond. Ez a határozat teljességgel megfelel minden törvényességi szempontoknak.

Mindenkitől ebben a témában tárgyilagosságot és higgadtságot kérek. Arra meg egyáltalán nem kívánok reagálni, hogy a közel két évtizedes eredményes faluépítő munkánkat indulatból sértő megjegyzésekkel illették. Ez a hozzászólókat minősíti.

Nem kell senkinek aggódni a Húsvéti Ünnepek előtt nem is terveztem elkezdeni a munkát. Figyelemmel kísérem a húsvéti rendezvényeket. Reméljük április 02-án jó idő lesz, én is tervezek ott lenni a családok keresztútján. Mindenkinek Áldott Békés Húsvéti Ünnepeket kívánok.

  

Tisztelettel:

Budai István
polgármester

 

ÁLLÁSFOGLALÁS LETÖLTÉSE