Támogatott projektek

Magyarország Kormánya évről évre kiemelt figyelmet fordít annak támogatására, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek törvényben biztosított egyéni és közösségi jogai, valamint a nemzetiséghez tartozók érdekei kifejezésre juthassanak és fokozatosan erősödjenek.

A nemzetiségek önazonosságának megőrzéséhez, anyanyelvük, történelmi hagyományaik, valamint szellemi és tárgyi emlékek ápolásához hozzájárulva a Miniszterelnökség Budajenő Község Önkormányzata számára a német nemzetiségi közösségi élet szempontjából jelentős Budajenői Általános Iskola és a Budajenői Óvoda felújítási munkálatainak és eszközbeszerzéseinek támogatásaként 19.000.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott (azonosítószám: NEMZ-N-20-0028).

A támogatás keretében a Budajenői Általános Iskola épületében a kiszolgáló és mellékhelyiségek felújítására került sor, amelynek keretében a vizes helyiségekben gépészeti szerelési és szerelvényezési, továbbá a falak, nyílászárók festési munkáit, egyes helyeken szaniterek cseréjét, burkolatfelújítást végeztük el, valamint az iskola kerítésének egy szakasza is megépült és játszóeszközök alapozása is megtörtént.

Az új óvodai udvar eszközfejlesztéséként homokozó, labdadobáló játék, kültéri virág rajztáblák, fészekhinta, kötélpálya függeszkedő, babaházak, 4 üléses duplarugós mérleghinta, asztal két paddal került elhelyezésre az udvaron.

Az új óvoda épület használatához óvodai fektetők, gyermekszékek, gyermek asztalok, játéktartó szekrények, polcok, könyvespolcok, élősarokhoz állványok, textiltárolók, foglalkozási eszköz tárolók, edény- és evőeszköztárolók, íróasztalok székekkel, tornapadok, bordásfalak, tornaszőnyeg, iratszekrények, könyvszekrények, tárgyaló- és munkaasztalok, rakatolható székek, munkaszékek, orvosi szoba bútorzata, személyzeti öltöző és gyermeköltözők öltözőszekrényei, öltözőpadok, függönyök, szőnyegek, törülközők, abroszok, takarók, ágyneműhuzatok, lepedők, nevelőmunkát segítő játékok és egyéb eszközök, tisztálkodási felszerelések beszerzése történt meg.


Budajenő Község Önkormányzata 8.000.000,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült A budajenői műemlék Magtár 2020. évi működési kiadásainak” finanszírozására.

megvalosult magyarorszag kormanyanak tamogatasaval 2020 

Budajenő Község Önkormányzata 8.000.000,-Ft, azaz nyolcmillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesültA budajenői műemlék Magtár 2020. évi működési kiadásainak” finanszírozására. A támogatási cél megvalósítása érdekében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez benyújtott NEMZ-N-20-0027 jelű pályázata alapján.

A támogatást Budajenő Község Önkormányzata 2020. január 01. – 2020. december 31. közötti időszakban a fentiekben meghatározott tevékenység megvalósítására használhatja fel, az előzetesen jóváhagyott költségtervnek megfelelően.

Az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért és a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörével összefüggésben végzett egyes feladatokat a Miniszterelnökséggel kötött kezelő szervi megállapodás alapján, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezetében rendelkezésre álló támogatási célú fejezeti kezelésű előirányzat terhére kezelő szervként a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el, az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság szakmai irányítása mellett.

A támogatáskormányzati funkciószáma: 084020

Támogatási intenzitás: 100%

A támogatás forrásának ÁHT azonosító száma: 243678

Az utalás devizaneme: HUF

A támogatásból 8.000.000,- Ft működési, 0,- Ft felhalmozási célú.

 


 

"Kárpát-medencei Nemzetiségek Zarándok és Kegyhelyeinek állandó kiállítása” működtetésének és üzemeltetésének támogatása

egyhazi nemzetisegi altalanos

Budajenő Község Önkormányzata 4.000.000,-Ft, azaz négymillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a „Budajenői magtárban elkészült "Kárpát-medencei Nemzetiségek Zarándok és Kegyhelyeinek állandó kiállítása” működtetésének és üzemeltetésének támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez benyújtott NEMZ-N-19-0131 jelű pályázata alapján.

A támogatást Budajenő Község Önkormányzata 2019. június 01. – 2019. december 31. közötti időszakban a fentiekben meghatározott tevékenység megvalósítására használhatja fel, az előzetesen jóváhagyott költségtervnek megfelelően.
Az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért és a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörével összefüggésben végzett egyes feladatokat a Miniszterelnökséggel kötött kezelő szervi megállapodás alapján, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezetében rendelkezésre álló támogatási célú fejezeti kezelésű előirányzat terhére kezelő szervként a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el, az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság szakmai irányítása mellett.

A támogatáskormányzati funkciószáma: 084020
Támogatási intenzitás: 100%
A támogatás forrásának ÁHT azonosító száma: 243678
Az utalás devizaneme: HUF
A támogatásból 4.000.000,- Ft működési, 0,- Ft felhalmozási célú.A Budajenői Általános Iskola Sportudvarának és vizesblokkjának felújítása

Magyarország Kormánya évről évre kiemelt figyelmet fordít annak támogatására, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek törvényben biztosított egyéni és közösségi jogai, valamint a nemzetiséghez tartozók érdekei kifejezésre juthassanak és fokozatosan erősödjenek.

A nemzetiségek önazonosságának megőrzéséhez, anyanyelvük, történelmi hagyományaik, valamint szellemi és tárgyi emlékeik ápolásához hozzájárulva a Miniszterelnökség Budajenő Község Önkormányzata számára a német nemzetiségi gyermekek számára nyelvük, kultúrájuk, hagyományaik megismerését és megőrzését biztosító Budajenői Általános Iskola sportudvarának és vizesblokkjának felújítására 5 500 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. (A támogatás azonosító száma: NEMZ-E-19-0077)

A fejlesztés során elsősorban a sportudvaron szükséges felújítási munkák készülnek el, valamint új mozgáskultúrát fejlesztő eszközök beépítése és ütéscsillapító burkolatok kialakítása történik, a Budajenői Általános Iskoláért Alapítvánnyal együttműködve.


 

A Sport utcai kőkereszt felújítása és új környezetének kialakítása

Magyarország Kormánya évről évre kiemelt figyelmet fordít annak támogatására, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek törvényben biztosított egyéni és közösségi jogai, valamint a nemzetiséghez tartozók érdekei kifejezésre juthassanak és fokozatosan erősödjenek.

A nemzetiségek önazonosságának megőrzéséhez, anyanyelvük, történelmi hagyományaik, valamint szellemi és tárgyi emlékeik ápolásához hozzájárulva a Miniszterelnökség Budajenő Község Önkormányzata számára a német nemzetiségű lakosság építészeti örökségét képező kőkereszt felújítására és új környezetének kialakítására 900 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. (A támogatás azonosító száma: NEMZ-N-19-0140)

Az egykori faluvégi keresztek közül egy méltatlan környezetben, az egykor Nagykovácsi település felé vezető földút mentén, a Sport utcában, zárt helyen, egy magántelken belül található, leromlott állapotban. A fejlesztés során megtörténik a kereszt felújítása, közterületre történő áthelyezése, és az új környezetet parkosítása térkő burkolattal, pihenőpaddal, növény telepítéssel. A munkák várható költsége meghaladja a támogatás összegét, ezért a megvalósításhoz szükséges további forrást Budajenő Község Önkormányzata biztosítja.


 

Stáció építés

Magyarország Kormánya évről évre kiemelt figyelmet fordít annak támogatására, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek törvényben biztosított egyéni és közösségi jogai, valamint a nemzetiséghez tartozók érdekei kifejezésre juthassanak és fokozatosan erősödjenek.

A nemzetiségek önazonosságának megőrzéséhez, anyanyelvük, történelmi hagyományaik, valamint szellemi és tárgyi emlékeik ápolásához hozzájárulva a Miniszterelnökség Budajenő Község Önkormányzata számára a német nemzetiségi közösség hitélete szempontjából jelentős budajenői kálvária kiegészítésére új stáció megépítésével 2 400 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. (A támogatás azonosító száma: NEMZ-N-19-0141)

Stáció építés előzményei: A műemléki védettségű árpád-kori templom a XVIII. században az új, nagyobb templom megépítésével egyidőben új „kálvária-kápolna” szerepet töltött be a falu életében, megépültek a templomhoz vezető keresztút építményei, kettős stációkkal. Ma a két-két stációkép elhelyezésére szolgáló építmények száma 6 db, amiből az következik, hogy a keresztút 14 állomásából kettőnek az elhelyezésére nincs épített stáció. Felmerült az igény a lakosság részéről ennek pótlására, melyet a Budajenő Római Katolikus Plébánia is támogat, támogató nyilatkozatukat eljuttatták Budajenő Község Önkormányzatához. Helyi civil szervezet, a Kápolna Védalap Alapítvány szintén régóta szorgalmazta egy új stáció felállítását.