Határozatok

Fájlméret
Méret
2023-48 (VII.27.) a törvényességi észrevétel tudomásul vételéről és a háziorvosi ügyeleti ellátás biztosításáról
36.8 KB
2023-47 (VII.27.) Az orvosi ellátás biztosításáról
401.16 KB
2023-46 (VII.27.) Az Interreg Magyarország-Szlovákia programon belüli partnerségi felkérésről
44.9 KB
2023-45 (VII.27.) HÉSZ módosítás lakásszám meghatározás LKE és LF építési övezetekben c. tervmódosítás záróvéleményezésének kezdeményezése
73.09 KB
2023-43 (VI.29.)_Budajenői Óvodáért Alapítvány létrehozása
433.47 KB
2023-42 (VI.29.)_Budajenői Óvoda óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről
43.72 KB
2023-41 (VI.29.)_Budajenői Óvodában a 2023_2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok meghatározásáról
33.71 KB
2023-40 (VI.29.)_A védőnői feladat átadás-átvétellel kapcsolatos döntés meghozatala
55.09 KB
2023-39 (VI.29.)_A tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a Budajenői Szent Mihály templom és a Papi Sírkert felújítási pályázatához
117.7 KB
2023-38 (VI.29.)_Budajenői Községi Sportegyesület támogatása a sportpályán lévő öltöző külső nyílászárói cseréjének munkálatainak elvégzése céljára
47.84 KB
2023-37 (VI.29.)_Útjavítási, kátyúzási feladatok elvégzése
36.09 KB
2023-36 (VI.29.)_Hagyományőrzők Házának tetőszerkezet felújítása kapcsán kivitelező kiválasztásáról
38.48 KB
2023-35 (VI.29.)_Járdaépítésre pályázat a Magyar Falu Program 2023. keretében
43.26 KB
2023-34 (VI.29.)_A Budajenő Község Helyi Esélyegyenlőségi Program 2023-2028 elfogadásáról
2.13 MB
2023-33 (VI.29.)_A 2023. (III.23.) önk határozatának módosításáról_ Budajenő község TRE módosítása részter-re című terv során új beépítésre szánt ter-ek kijelölésről
68.81 KB
2023-32 (VI.29.)_Budajenő Község TRE módosítása részterületekre szóló 192023. (III.23.) önkormányzati határozatának módosításáról
204.77 KB
2023-31 (V.25.)_Beszámoló a Budajenői Települési Értéktár Bizottság 2018-2022. évi tevékenységéről
34.4 KB
2023-30 (V.25.)_A 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékeléséről
43.67 KB
2023-29 (V.25.)_Az ÉDV Zrt. pénzügyi és műszaki beszámolója
33.79 KB
2023-28 (V.25.)_A kerítés építése (kápolna) kapcsán kivitelező kiválasztásáról
42.18 KB
2023-27 (V.25.)_A ravatalozó felújítása kapcsán kivitelező kiválasztásáról
42.34 KB
2023-26 (V.24.)_A Képviselő-testület bizottságainak személyi összetételének módosításairól
48.48 KB
2023-25 (III.23.)_A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
29.87 KB
2023-24 (III.23.)_A Közös Önkormányzati Hivatalban 2023. évi téli igazgatási szünet időtartamának meghatározásáról
37.77 KB
2023-23 (III.23.)_A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi munkaszüneti napok körüli - naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - munkarendjének meghatározásáról
33.57 KB
2023-22 (III.23.)_Devecser Város kezdeményezésének támogatása a védőnői szolgálat fenntartása ügyében
33.9 KB
2023-21 (III.23.)_Beszámoló a TAK érvényesüléséről
28.64 KB
2023-20 (III.23.)_Budajenő Község Településrendezési Eszközeinek módosítása részterületekre című terv során új beépítésre szánt területek kijelöléséről
74.17 KB
2023-19 (III.23.)_Budajenő Község Településrendezési Eszközeinek módosítása részterületekre szóló a 9_2023.(II.10.) önkormányzati határozatának módosításáról
197.32 KB
2023-18 (III.23.)_Budajenő Község Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
51.05 KB
2023-17 (III.23.)_A Stáció sétány megvalósításáról (járda építés)
36.56 KB
2023-16 (III.23.)_A Műemlék Magtár vezetékes vízkár miatti helyreállítási munkálatainak elvégzéséről
36.94 KB
2023-14 (II.09.) Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 14. számú módosításáról
1.24 MB
2023-13 (II.09.) A 2022. évi összefoglaló éves ellenőri jelentés jóváhagyásáról
339.91 KB
2023-12 (II.09.) A Polgármester 2023. évi szabadságának ütemezéséről
29.31 KB
2023-11 (II.09.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés elfogadásáról
441.43 KB
2023-10 (II.09) Budajenő Község HÉSZ módosításáról a telkenként elhelyezhető lakórendeltetés számának meghatározására vonatkozóan
178.93 KB
2023-9 (II.09.) Budajenő Község Településrendezési eszközeinek módosításáról részterületekre
178.49 KB
2023-8 (II.09.) Budajenő Község Településszerkezeti tervéről szóló 872017 (X.26.) önk határozata módosításáról
532.26 KB
2023-7 (II.09.) Jeine udvarház szolgáltatóházban található bérlemény villamosenergia közműóra átiratásáról
154.3 KB
2023-6 (II.09.) A Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött közigazgatási szerződés felülvizsgálatáról
32.64 KB
2023-5 (II.09.) A Budajenői Általános Iskola 20232024. tanévre vonatkozó felvételi körzetének véleményezéséről
32.21 KB
2023-4 (II.09.) Az óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
143.08 KB
2023-3 (II.09.) A Budajenői Óvoda heti és éves nyitvatartásának rendjéről
31.51 KB
2023-2 (II.09.) A térfigyelő kamerák telepítéséről Budajenő közigazgatási területén
45.77 KB
2023-1 (II.09.) A közterület fenntartására kötött szerződés meghosszabbításáról
108.17 KB
2022-68 (XII.13.) Budajenő TRE módosítása kiemelt fejlesztési részterületekre c. terv során új beépítésre szánt területek kijelöléséről
81.1 KB
2022-67 (XII.13.) Épületgépészeti ügyeleti szolgáltatás igénybevétele az önkormányzati intézményekben fellépő meghibásodások esetére
37.5 KB
2022-66 (XII.13.) Elavult kazánok cseréje energia-megtakarítás céljából
298.68 KB
2022-65 (XI.24.) A polgármester idegennyelv-tudási pótléka megállapításáról
37.24 KB
2022-64 (XI.24.) a Budajenői Közös Hivatalban 2022-23. évi téli igazgatási szünet időtartamának meghatározásáról
36.54 KB
2022-63 (XI.24.) a Budajenői Közös Hivatal 2022. év végi igazgatási szüneti napok körüli munkarendjének változásáról
33.75 KB
2022-62 (XI.24.) A 2023. évi rendezvényterv jóváhagyásáról
158.13 KB
2022-61 (XI.24.) A Képviselő-testület 2023. évi munkatervéről
302.47 KB
2022-60 (XI.24.) Külföldi állampolgár ingatlanszerzési (Budajenő belterület 734. hrsz) engedélyezéséhez vélemény
44.19 KB
2022-59 (XI.24.) A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadásáról
105.85 KB
2022-58 (XI.24.) A 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
108.81 KB
2022-57 (XI.24.) A Gomwill Kft-vel kötendő közvilágítás üzemeltetéséről szóló szerződés elfogadásáról
440.31 KB
2022-56 (XI.24.) Az Önkormányzat létesítményeinek eseti használatáért, illetve eseti szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakról
159.62 KB
2022-55 (XI.24.) az energia-megtakarítási intézkedésekkel kapcsolatos helyzetjelentésről
27.42 KB
2022-54 (XI.24.) a közétkeztetési vállalkozási szerződésről
274.31 KB
2022-53 (X.27.) Budajenő 1012_2.hrsz elidegenítési és terhelési tilalom törléséről
34.41 KB
2022-52 (X.27.) Ellátási szerződés kötése bölcsődei feladatok ellátására
36.26 KB
2022-51 (X.27.) Budajenői gyerekek bölcsődei ellátásának biztosításáról szóló 42_2019 (VI.27.) önkorm.határozat módosításáról
33.81 KB
2022-50 (X.27.) Perbáli háziorvosi körzetváltozás támogatásáról
35.89 KB
2022-49 (X.27.) Budajenői Óvodai 2021-2022.évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
33.12 KB
2022-49 (X.27.) 5_melléklet_Beszámoló a Budajenői Óvoda 2021-2022-es nevelési év munkájáról
289.13 KB
2022-48 (X.07.) Budajenői Óvodáért Alapítvány létrehozásáról
81.72 KB
2022-47 (X.07.) HÉSZ módosítása a telkenként elhelyezhető lakásszámok maghatározásáról
48.29 KB
2022-46 (X.07.) Az urnafal környékének rendezése, parkolók kialakítása
104.13 KB
2022-45 (IX.22.) Budajenő Általános Iskola 2023-2024. évi felvételi körzethatár véleményezés
36.64 KB
2022-44. határozat melléklet_Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17) c. projekt PR és szemléletformáló feladatok ellátásáról
813.14 KB
2022-44 (IX.22.) Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése projekt PR feladatainak ellátása
44.42 KB
2022-43. (IX.22.) Melléklete_Térkép 1184
195.74 KB
2022-43 (IX.22.) az 1184. hrsz. ingatlanra vonatkozó belterületbe vonásról
43.93 KB
2022-42 (IX.22.) az 1007_2. hrsz. ingatlanra vonatkozó belterületbe vonás iránti kérelem
45.55 KB
2022-42 (IX.22.)_Határozat melléklete_Térkép 1007.2hrsz
138.12 KB
2022-41 (IX.22.) HÉSZ módosítással kapcsolatos környezeti vizsgálat lefolytatásáról és környezeti értékelés készítéséről
48.38 KB
2022-40 (IX.22.) Budajenő Község részterületek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása
50.29 KB
2022-39b (IX.22.) HÉSZ-módosítás partnerségi-lakossági egyeztetés lezárása
60.99 KB
2022-39a (IX.22.) Településkép védelméről szóló rendelet elnapolása
40.13 KB
2022-38 (VIII.31.) IVECO javítási munkálatok
333.56 KB
2022-37 (VIII.31.) Óvodai csoportlétszám túllépés
43.7 KB
2022-36 (VIII.31.) GFT módosítás
200.5 KB
2022-35 (VII.28.) határozat Hulladékgazdálkodási szerződés
427.27 KB
2022-34 (VII.28.) határozat Hulladékgazdálkodás_2022-28 Hatályon kívül helyezése
33.63 KB
2022-33 (VII.28.) határozat Szennyvíz GFT módosítás
220.42 KB
2022-32 határozat
43.24 KB
2022-31 határozat
517.81 KB
2022-30 határozat
107.03 KB
2022-29 határozat
35.41 KB
2022-28 határozat
35.53 KB
2022-27 határozat
216.62 KB
2022-26 határozat
581.63 KB
2022-25 határozat melléklet
57.17 KB
2022-25 határozat
182.94 KB
2022-24 határozat melléklet
59.93 KB
2022-24 határozat
182.73 KB
2022-23 határozat
233.34 KB
2022-22 határozat
231.5 KB
2022-20 határozat
216.49 KB
2022-19 határozat melléklet
201.45 KB
2022-19 határozat
236.38 KB
2022-18 határozat
343.75 KB
2022-17 határozat melléklet
24.6 MB
2022-17 határozat
166.92 KB
2022-16 határozat melléklet
1.78 MB
2022-16 határozat
167.7 KB
2022-15 határozat
138.4 KB
2022-14 határozat
139.36 KB
2022-11 határozat SZMSZ módosítás
151.46 KB
2022-10 határozat
514.25 KB
2022-08 határozat
139.6 KB
2022-07 határozat Hész módosítás
205.71 KB
2022-06 határozat
190 KB
2022-05 határozat
577.28 KB
2022-04 határozat
569.8 KB
2022-03 határozat
189.99 KB
2022-02 határozat
274.41 KB
2022-01 határozat
208.99 KB
2021-87 határozat
189.04 KB
2021-86 határozat
234.42 KB
2021-85 határozat
326.04 KB
2021-84 határozat
902.7 KB
2021-83 határozat
674.13 KB
2021-82 határozat
1.13 MB
2021-81 határozat
181.51 KB
2021-80 határozat
524.01 KB
2021-79 határozat
199.95 KB
2021-78 határozat
285.18 KB
2021-77 határozat
221.2 KB
2021-76 határozat
181.85 KB
2021-75 határozat
271.54 KB
2021-74 határozat
192.76 KB
2021-73 határozat
505 KB
2021-72 határozat
246.74 KB
2021-71 határozat
204.06 KB
2021-70 határozat
183.61 KB
2021-69 határozat
152.44 KB
2021-68 határozat
345.94 KB
2021-66 határozat
255.19 KB
2021-65 határozat
190.61 KB
2021-64 határozat
209.97 KB
2021-63 határozat
293.51 KB
2021-62 határozat
193.43 KB
2021-61 határozat
208.91 KB
2021-60 határozat
210.94 KB
2021-59 határozat
192.65 KB
2021-58 határozat
289.37 KB
2021-57 határozat
316.14 KB
2021-56 határozat
217.11 KB
2021-55 határozat
155.06 KB
2021-54 határozat
157.89 KB
2021-53 határozat
176.61 KB
2021-52 határozat
175.14 KB
2021-51 határozat
186.35 KB
2021-50 határozat
180.13 KB
2021-49 határozat
200.73 KB
2021-48 határozat
186.11 KB
2021-47 határozat
195.19 KB
2021-46 határozat
208.66 KB
2021-45 határozat
203.37 KB
2021-44 határozat
210.62 KB
2021-43 határozat
1.41 MB
2021-42-magtar-berles
634.7 KB
2021-41 határozat
4.26 MB
2021-40 határozat
1.27 MB
2021-39 határozat
1.39 MB
2021-38 határozat
232.02 KB
2021-37 határozat
225.96 KB
2021-36 határozat
4.42 MB
2021-35 határozat
385.33 KB
2021-34 határozat
1.3 MB
2021-33 határozat
2.74 MB
2021-32 határozat
7.99 MB
2021-31 határozat
611.13 KB
2021-30 határozat
682.4 KB
2021-29 határozat
936.13 KB
2021-28 határozat
957.83 KB
2021-27 határozat
613.41 KB
2021-26 határozat
6.46 MB
2021-25 határozat
218.33 KB
2021-24 határozat
1.66 MB
2021-23 határozat
1.69 MB
2021-22 határozat
341.59 KB
2021-21 határozat
358.32 KB
2021-20 határozat
1.52 MB
2021-19 határozat
288.41 KB
2021-18 határozat
395.36 KB
2021-17 határozat
308.63 KB
2021-16 határozat
300.81 KB
2021-15 határozat
274.76 KB
2021-14 határozat
1.01 MB
2021-13 határozat
1021.44 KB
2021-12 határozat
360.21 KB
2021-11 határozat
1.35 MB
2021-10 határozat
572.81 KB
2021-3 határozat
218.42 KB
2021-2 határozat
314.86 KB
2021-1 határozat
319.26 KB
2021-09 határozat
1.78 MB
2021-08 határozat
258.21 KB
2021-07 határozat
1.04 MB
2021-06 határozat
212.62 KB
2021-05 határozat
1.21 MB
2021-04 határozat
1.21 MB
2020-60 határozat
1.74 MB
2020-59 határozat
1.18 MB
2020-58 határozat
306.57 KB
2020-57 határozat
1.7 MB
2020-56 határozat
898.59 KB
2020-55 határozat
472.91 KB
2020-54 határozat
1.29 MB
2020-53 határozat
1.43 MB
2020-52 határozat
258.33 KB
2020-51 határozat
320 KB
2020-50 határozat
289.66 KB
2020-49 határozat
158.56 KB
2020-48 határozat
198.56 KB
2020-47 határozat
163.73 KB
2020-46 határozat
284.6 KB
2020-45 határozat
347.25 KB
2020-44 határozat
4.98 MB
2020-43 határozat
526.13 KB
2020-42 határozat
208.37 KB
2020-41 határozat
202.7 KB
2020-40 határozat
1.36 MB
2020-39 határozat
1.41 MB
2020-38 határozat
183.08 KB
2020-37 határozat
252.93 KB
2020-36 határozat
256.28 KB
2020-35 határozat
2.66 MB
2020-34 határozat
502.19 KB
2020-33 határozat
1.53 MB
2020-32 határozat
317.01 KB
2020-31 határozat
176.16 KB
2020-30 határozat
368.79 KB
2020-29 határozat
240.46 KB
2020-28 határozat
792.2 KB
2020-27 határozat
902.8 KB
2020-26 határozat
251.97 KB
2020-25 határozat
273.08 KB
2020-23 határozat
253.53 KB
2020-22 határozat
186.01 KB
2020-21 határozat
256.88 KB
2020-20 határozat
2.12 MB
2020-19 határozat
600.73 KB
2020-18 határozat
283.9 KB